Algemeen
Nederland is een land waar iedereen op een veilige manier moet kunnen recreëren op en rond het water.
De Nijmeegse Reddingsbrigade (NRB) heeft hier een essentiële rol in.
Meer regenwater, zeespiegelstijging en waterafvoer uit bergachtige gebieden vormen in toenemende mate een bedreiging voor Nederland.
Hierdoor is er binnen Nederland behoefte aan meer geld en capaciteit op gebied van het voorkomen van verdrinkingen en daadwerkelijke waterhulpverlening bij overstromingen.
Ook hier zijn wij als NRB de aangewezen partij om hulp te bieden waar dit nodig is.

Achtergrond
Als NRB zijn wij aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland (KNBRD), deze vertegenwoordigt ruim 180 reddingsbrigades en zo’n 5.000 reddingsbrigadevrijwilligers als actieve hulpverleners in Nederland. 
Zowel de koepelorganisatie als de aangesloten reddingsbrigades zoals wij, hebben het voorkomen (preventief) en bestrijden (repressief) van de verdrinkingsdood in hun doelstellingen staan. 

Sinds 1915 spannen reddingsbrigades zich hiervoor in.

Onze belofte
De NRB spant zich met al haar ter beschikking staande middelen en vrijwilligers in voor het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland.

Onze visie
Nederland is een land waar iedereen op een veilige manier moet kunnen recreëren op en rond het water.
Reddingsbrigade Nederland en wij als NRB hebben hier een essentiële rol in.
Door allerlei oorzaken is water in toenemende mate een bedreiging voor Nederland.
Hierdoor is er binnen Nederland behoefte aan meer geld en capaciteit op gebied van het voorkomen van verdrinkingen en daadwerkelijke waterhulpverlening bij overstromingen.
Ook hier zijn wij als NRB de aangewezen partij om hulp te bieden waar dit nodig is.

Ons werk
De NRB is opgericht in 1936. Sinds de begintijd wordt veel aandacht besteed aan het preventieve element van onze belofte: het voorkomen van de verdrinkingsdood.
Dit doen we middels een uitgebreid pakket zwemopleidingen vanaf 5 jaar in de drie Nijmeegse zwembaden en opleidingen zwemmend redden en varend redden.
Voorts wordt veel voorlichting via onze Public Relations stand gegeven over de mogelijkheden van zwemmen en beveiligen.

De NRB bestrijdt ook echt de verdrinkingsdood en voert op basis van een overeenkomst met de lokale overheid, bewakingstaken uit bij recreatiegebieden (bijv: de Berendonck) in het binnenland.
Hierbij worden mensen gered en voorkomen dat men in gevaar komt door adequaat preventief op te treden.

De NRB is ook vaak te vinden bij beveiligingen van evenementen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn zoals;

  • Sint Nicolaas
  • De Waal in Vlammen
  • En bij diverse zwemevenementen in het buitenwater.

De NRB stelt zich verder beschikbaar voor hulpverlening bij wateroverlast, overstromingen en dijkdoorbraak.
Reddingsbrigade Nederland heeft een overeenkomst met de directie Brandweer en GHOR van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het
Nationaal Rampenfonds is naar aanleiding van de overstroming in 1953 een vloot geformeerd van 90 compleet uitgeruste reddingsvletten.
Deze vaartuigen zijn speciaal ontworpen voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden.
Deze vloot is grotendeels gestationeerd bij reddingsbrigades in risicogebieden in ons land.
Zo ook bij ons als NRB in ons botenhuis op recreatiegebied de Berendonck.
Onder andere bij de wateroverlast van 1993 en 1995 zijn onze geoefende bemanningen van de NRB actief geweest bij evacuatie van bewoners.
De inzet van de vlettenvloot vindt plaats op verzoek van de minister.

Wat willen we

  • Meer aandacht voor gevaar van (nog meer) water.
  • Dat alle kinderen in Nederland kunnen zwemmen.
  • Meer vrijwilligers activeren bij onze vereniging.
  • Meer en betere middelen voor onze vereniging.
  • Een stevige plek binnen rampbestrijding.
  • Erkenning voor onze reddingsbrigade op lokaal niveau.

​ 

 

 


Erkend Leerbedrijf

Financiele Hulp bij zwemles

Sponsors