Jaarvergadering N.R.B. 2017

Nijmegen, 27 maart,

27 maart om 20.00 uur opende voorzitter Marjolijn Vermaat de jaarlijkse NRB ledenvergadering.
In het openingswoord gaf Marjolijn aan blij te zijn met de grote opkomst.
Bij het agendapunt financieel waren er wel een aantal vragen waar de penningmeester gepast antwoord op kon geven en dit naar ieders tevredenheid.

Bij de bestuursverkiezing had Marjolijn aangegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen.Haar functie als voorzitter is overgenomen door Martine Tjepkema.
Freek van Run had zijn plaats ook beschikbaar gesteld en is overgenomen door Mark Hartendorf.
Beide nieuwe bestuursleden zijn al jaren lid en actief binnen de NRB.

Tevens waren er dit jaar ook een groot aantal leden die 25 of 40 jaar lid zijn van de vereniging.
Deze werden door Marjolein met een persoonlijk woordje, bloemen en oorkonden bedankt voor hun lidmaatschap of inzet bij de vereniging.

Dit jaar werd Henri Rutten gekozen als instructeur van het jaar.
Dit voor zijn inzet bij de werkgroep auto te water.

Op het einde van de vergadering bedankte de vicevoorzitter, Johan Verhoeven, Marjolijn voor haar enorme inzet in de afgelopen drie jaar.

 

Henrie Rutten

Henrie Rutten

Marjolijn Vermaat