N.R.B. gaat op zoek naar nieuwe voorzitter.

27 maart a.s. tijdens de algemene ledenvergadering stopt onze huidige voorzitter Marjolijn Vermaat. Na drie jaar voorzitter wil Marjolijn het stokje overgeven. Daarmee ontstaat er een vacature op deze functie.

De rol van de Voorzitter  is veelzijdig. Je bent samen met het Dagelijks Bestuur van de vereniging een belangrijke “steunpilaar” voor de vereniging en haar bestuurders. Je geeft samen met het bestuur richting aan de vereniging. We zijn op zoek naar een netwerker en een ambassadeur voor de vereniging. Een belangrijke taak is het positioneren van de vereniging en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Hiervoor onderhoud je contacten met leden en belanghebbende partners. Tevens zie je er op toe dat gemaakte afspraken binnen de verenging worden nagekomen. Andere taken die door de voorzitter worden ingevuld zijn het voorzitten van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering.

Wilt u meer weten over het profiel van voorzitter. Klik hier.