Om te kunnen blijven zwemmen en verdere besmettingen met het Covid-19 virus te verminderen is samenwerking noodzakelijk. Conform de verordeningen van de veiligheidsregio gelden voor de zwemtrainingen vanaf 5 oktober 2020 de volgende regels:

 1. Ieder trainingsuur zorgt de trainer, eventueel corona-coördinator van de vereniging ervoor dat de leden de regels naleven en spreekt hen aan wanneer dat nodig blijkt.
 2. Voor een vereniging kan de toegang tot de zwemlocatie worden ontzegd voor een periode van drie weken in geval de GGD en/of handhaving vaststelt dat:
  • a. er sprake is van een essentiële besmettingshaard binnen de vereniging / trainingsgroep,
  • b. de vereniging zich niet aan de Corona-COVID-19 regels houdt (zie onder). De voorzitter van de veiligheidsregio bepaalt wanneer wordt ingegrepen.

De Corona-COVID-19 regels

 1. Kom alleen als jij en jouw huisgenoten gezond zijn en geen klachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, koorts of andere vormen van niet lekker voelen.
 2. Als er in een huishouden 1 persoon op Covid-19 wordt getest mogen de andere personen van die huishouding niet zwemmen totdat er een negatieve testuitslag binnen is.
 3. Ga met zwemkleding aan naar het zwembad1 . Om anderen te beschermen wordt geadviseerd in de publieke binnenruimte een mondkapje te dragen op de route: zwembad-ingang naar kleedkamer.
 4. Vijf minuten vóór aanvang ga je onder leiding van trainer/begeleider het zwemgebouw binnen. Bij meer dan 20 personen niet allemaal tegelijk.
 5. 5. Bij binnenkomst in het zwemgebouw ga je naar de tribune en trek je je schoeisel uit.
  • In WEST: Loop je links boven voor de horeca langs, via het terras van het recreatiebad, de trap af naar het 50-meterbad. Hier ontdoen van je bovenkleding, deze in je zwemtas en aan de ondiepe zijde van het zwembad neerzetten.
  • In Erica Terpstra: Via de mindervalide ingang, vergaderzaal naar de tribune. Na het ontdoen van je schoenen direct doorlopen naar de afgesproken vaste plek, daar de bovenkleding uittrekken en spullen laten staan. Vervolgens loop je naar je trainer.
  • In Dukenburg: volg je de aanwijzingen op van het personeel.
 6. Bij het omkleden van kleine kinderen kunnen ouders helpen, maar verlaten daarna het gebouw.
 7. Tijdens training is schreeuwen en roepen niet toegestaan ter voorkoming van aerosol vorming.
 8. Trainers laten zwemmers vijf minuten voor het einde stoppen voor het omkleden.
  • In WEST: Loop langs de tribunekant naar verenigingskleedruimtes of gebruik de 2 ruimtes achter de duikplank.
  • In Erica Terpstra: ga direct uit het water via de douche ruimte naar de kleedkamer of wisselcabine. Ouders van kleine kinderen kunnen hun kinderen ophalen bij de personeelsingang. Dit wordt begeleid door iemand van de vereniging.
  • In Dukenburg: volg je de aanwijzingen op van het personeel.
 9. Na het zwemmen is er geen gelegenheid om te douchen.
 10. Buiten het zwemwater is de 1,5 meter regel voor iedereen boven 18 jaar van toepassing. De leeftijdsgroep daaronder dient daar rekening mee te houden.
 11. De corona coördinator draagt zorg voor een aanwezigheidsregistratie die nodig is voor een eventuele tracering achteraf door de GGD. Deze dient vier weken te worden bewaard.
 12. Met de aangegeven looproutes kunnen verenigingen elkaar niet tegenkomen.
 13. De horeca is gesloten. Voor de zwemlessen gelden dezelfde richtlijnen als de afgelopen weken, en zullen gewoon doorgaan.

Bestuur Nijmeegsereddingsbrigade.