Aan de leden van de Nijmeegse Reddingsbrigade,

Wij schrijven dit bericht omdat gisteravond de regering weer enkele aanscherpingen heeft
afgekondigd met betrekking tot het Corona-beleid.
Als vereniging moeten wij ons ook aan de regels houden en dat houdt in dat:


Vanaf aankomende zaterdag moet iedereen van 18 jaar of ouder die een zwembad wil betreden of ons clubhuis aan de Dennenstraat, een geldige QR-code (kunnen) tonen.
Als deze geldige QR-code bij controle niet getoond kan worden, dan wordt de toegang tot het gebouw geweigerd.
Wij begrijpen dat er omstandigheden zijn, waardoor iemand niet beschikt over een geldige QR-code.

Maar hoe vervelend dat dan ook is, deze persoon zal het zwembad niet kunnen betreden en ook het clubhuis niet.
Wij verontschuldigen ons voor eventueel ongemak.

Het Bestuur