Lijkt het jou leuk om vrijwilligers werk te doen bij een echt Nijmeegse organisatie die zorgt voor veiligheid op en rondom het water in de regio?Bekijk dan onderstaande vacatures en solliciteer door een mailtje te sturen naar info@nijmeegsereddingsbrigade.nl

Vacature secretaris

De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur, samen met de voorzitter en penningmeester.

De secretaris:

  • Zorgt voor overzichtelijk archief;
  • Neemt deel aan bestuursvergaderingen, stelt samen met de voorzitter de agenda op, notuleert tijdens de vergadering;
  • Verwerkt de ingaande & uitgaande post, zowel schriftelijk als digitaal (info@nijmeegsereddingsbrigade.nl);
  • Zorgt voor de voorbereiding en verwerking van AV, dwz agenda opmaken, notulen verzorgen, jubilea uitnodigingen versturen en oorkondes maken;

De benodigde tijd is zo’n uur per week. Bekwaam zijn in Office.

Je komt terecht in een enthousiast team van bestuurders waar je kan meedenken over de toekomst van onze vereniging.

Vacature bestuurslid/commissaris met aandachtsgebied vrijwilligersbeleid.

 Het bestuurslid/commissaris met aandachtsgebied vrijwilligersbeleid houdt zich binnen het bestuur bezig met het werven en behouden van actieve enthousiaste vrijwilligers. Hiervoor verzamelt het bestuurslid/commissaris actieve leden van de vereniging om zich heen.

De afgelopen jaren heeft het bestuur samen met een werkgroep een oriëntatie uitgevoerd waarin is bepaald hoe de NRB zich wil profileren naar buiten toe, met name welke doelgroepen we willen aanspreken en hoe we dat willen doen. Daarnaast is samen met de werkgroep gewerkt aan een introductieprogramma om nieuwe leden snel en actief kennis te laten maken met de activiteiten van de NRB en met haar leden. Tevens is een voorstel gedaan voor het moderniseren van de website, zodat deze in lijn is met het profiel van de NRB.

Het nieuwe bestuurslid/commissaris gaat deze ideeën verder vormgeven en helpen implementeren.
Deze commissaris :

  • Begeleidt de implementatie van de nieuwe website conform het ontwerp van de werkgroep;
  • Rolt het introductieprogramma uit;
  • Zet een promotiecampagne op;

Het bestuurslid/commissaris werkt hierbij samen met de werkgroep die reeds voorbereidingen heeft gedaan en verzamelt en motiveert andere leden om te helpen. Daarnaast fungeert het bestuurslid/commissaris als linking pin naar het bestuur.

De benodigde tijd varieert afhankelijk van de dynamiek van de bovengenoemde activiteiten, maar bedraagt gemiddeld ongeveer 2 tot 3 uur in de week.