Met de start van het nieuwe zwemseizoen in het vooruitzicht en de nog steeds heersende Corona problematiek, was het nog even een dingetje om alles op de rails te krijgen, maar wij kunnen mededelen dat wij vanaf 26 augustus aanstaande weer alle zwemlessen kunnen aanbieden in de twee zwembaden, bad Dukenburg en het Erica Terpstra Sportfondsenbad.

Waar er voor de vakantie nog een beperking was, is deze nu opgeheven en zijn alle kinderen vanaf badje 1 “Watergewenning” weer welkom om te komen lessen bij onze vereniging.
Bedenk wel dat het nog steeds niet mogelijk is voor ouders om de zwemzaal te betreden en dat tijdens de lessen ouders ook niet in het gebouw kunnen blijven.

De lesuren zijn  als vanouds:

Zwembad
1e uur
2e uur
Dukenburg
18.00 uur – 19.00 uur
19.00 uur – 20.00 uur
Erica Terpstra zwembad
18.30 uur – 19.30 uur
19.30 uur – 20.30 uur

Er wordt nog steeds geadviseerd om de kinderen in badkleding naar het bad te laten komen om het omkleden aan het begin van de les tot een minimum te beperken.
Na de les is er beperkt mogelijkheid voor ouders om hun kind te helpen met aankleden.

GROEPEN:

De groepen zijn weer over de uren verdeeld zoals dat was voor de uitbraak van de Corona pandemie en de daarop volgende aanpassingen.

BETALEN:

In het verleden was het regel dat bij het binnenkomen van het bad de leden een toegangsentree moesten betalen, welke contant afgerekend werd. Het lag al langer in de bedoeling om een en ander te gaan automatiseren, maar deze corona-crisis heeft het bestuur doen besluiten om alle betalingen contactloos te gaan doen. Dus geen contante betalingen meer bij het binnenkomen. Om in de toekomst teveel wachten voor pin-betalingen te voorkomen, introduceert de vereniging ook een 5- of 10 lessenkaart. Deze kunnen gewoon bij de kassa medewerkers gekocht worden.De prijs van een 5-lessen-kaart bedraagt € 22,50 en De prijs van een 10-baden-kaart bedraagt € 45,00.