De Reddingsbrigade is een erkende hulpverlenings organisatie en houdt preventief toezicht op de veiligheid van mensen die in, op en rond het water recreëren. De reddingsbrigade verleent hulp waar dat nodig is. Zo maken we waterplezier op een veilige manier mogelijk. Onze vrijwilligers worden ingezet als lifeguard bij evenementen, bij recreatiegebieden en bij rampenbestrijding.

 

Om het werk mogelijk te maken beschikt de vereniging over professionele materialen zoals langzame en snelle reddingsboten, communicatie middelen en professionele vrijwilligers.

 

Om de kennis en kunde op peil te houden verzorgen wij de diverse opleidingen op het gebied van waterhulpverlening en nemen we regelmatig deel aan regionale en landelijke rampenoefeningen. Daarnaast trainen onze vrijwillige lifeguards regelmatig op de diverse wateren rondom Nijmegen, denk hierbij aan de (spiegel)Waal of de Berendonck in Wijchen.

De reddingsbrigade is een erkende hulpverleningsdienst en houdt preventief toezicht op de veiligheid van mensen die in, op en rond het water recreëren. De brigade verleent actief hulp als dat nodig is. Zo maken we waterplezier op een veilige manier mogelijk. Onze vrijwilligers worden ingezet bij evenementenbewaking, als strandwacht, toezichthouder bij recreatiegebieden en bij rampenbestrijding.

Om het werk mogelijk te maken beschikt de vereniging over professionele materialen zoals langzame en snelle reddingseenheden, communicatie materialen en professionele vrijwilligers.

Om de kennis en kunde op peil te houden nemen we regelmatig deel aan regionale oefeningen in RVR (regionale voorzieningen reddingsbrigades) verband en aan nationale rampenoefeningen. Ook oefenen we regelmatig in eigen verband.

Aanvragen Beveiliging / Toezicht evenement

De Nijmeegse Reddingsbrigade komt graag toezicht houden bij evenementen die met watersport en het strand te maken hebben. Bij incidenten wordt uiteraard hulp geboden. De inzet omvat in de meeste gevallen de ondersteuning met vaartuigen, bemensing en EHBO-ers. Na ontvangst van een verzoek zullen wij in ons netwerk van vrijwilligers op zoek gaan naar hulpverleners. Wij kunnen niet direct garanderen dat de reddingsbrigade bij een evenement aanwezig zal zijn. Uiteraard doen wij ons best hiervoor.

Aanvraagformulier

Lifeguard – vanaf 15 jaar

Wanneer je beschikt over een goede zwemvaardigheid (NPZ Diploma C) kan je instromen bij onze reddingsopleiding en kan je doorgroeien naar een gediplomeerde hulpverlener.

De Reddingsbrigade biedt als binnenwater-brigade de opleiding Open Water aan. Binnen deze categorie, zijn een drietal diploma’s te behalen: Junior-Lifeguard, Lifeguard en Senior-Lifeguard. Tevens behoort de specialisatie Schipper tot de mogelijkheid.

In deze opleiding wordt o.a. geleerd een toezicht post te bemannen of zelf te leiden. Er wordt geleerd om gebruik te maken van communicatieapparatuur en om te varen op onze reddingsboten. Er wordt aandacht besteedt aan samenwerking met partijen zoals politie, ambulance en brandweer. Of zelfs leiding te geven aan een reddingsgroep, een vloot van reddingsboten van minimaal 3 reddingseenheden.

Het bezit van een EHBO diploma, Marifonie en Klein Vaarbewijs maakt geen deel uit van deze opleiding. Dit kan wel door de Reddingsbrigade gefaciliteerd worden waar nodig.

De Lifeguard opleiding is een opleiding die volledig uit modules bestaat. Deze opleiding bestaat veelal uit praktische trainingen en ervaring opdoen in de praktijk. De opleiding tot Lifeguard is op landelijk en Europees niveau gecertificeerd. Na het behalen van deze diploma’s mag je toetreden tot de Alarmploeg van onze brigade, welke ingezet wordt voor de Nationale Reddingsvloot.

Aanmelden/inschrijven

  Naam (verplicht)

  Geboortedatum

  Geslacht(verplicht)

  ManVrouw

  E-mail (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Alarmploeg

  Als onderdeel van de hulpverleningstaak is een groep van vrijwilligers 24 uur per dag, 7 dagen in de week oproepbaar voor het verlenen van waterhulpverlening. Deze alarmploeg wordt aangestuurd door de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. In samenwerking met de andere veiligheidsregio’s en hulpdiensten bieden zij hulp bij overstromingen en calamiteiten in het getroffen gebied. Zo heeft men tijdens de watersnood in 1993 en in 1995 in Limburg geholpen.

  Inzet alarmploeg

  Zowel in 1993 en in 1995 is de alarmploeg samen met de brandweer en het leger ingezet voor evacuatie en hulpverlening in overstroomde gebieden.

  1993 Stein

  In 1993 zorgde hoogwater in Nederland op verschillende plaatsen langs de grote rivieren voor veel overlast. Als gevolg hiervan is een woonwijk in de gemeente Stein onder gelopen met water. De voornaamste taak van de reddingsbrigade bestond toen uit het evacueren van bewoners en dieren naar hoger gelegen gebieden. Vanaf de hoger gelegen gebieden heeft het leger de bewoners naar opvangcentra gebracht.

  1995 Limburg en Gelderland

  In 1995 volgde de hoogste hoogwatergolf sinds 1926. Omdat getwijfeld werd aan de stabiliteit van de dijken, zijn in januari 1995 in één week tijd circa 250.000 mensen en de complete veestapels van de boeren in het gebied geëvacueerd. Toen na enige dagen het water daalde en er geen dijken bezweken waren kon men weer terugkeren. De reddingsbrigade heeft die periode op diversen plaatsen langs de Maas en de Waal hulpverlening geboden.