Vertrouwens Contact Persoon Pesten, seksuele intimidatie en ongewenst gedrag komen steeds vaker in het nieuws, ook binnen de sport. Denk hierbij aan ongewenst gedrag tussen volwassenen, trainers, leiders en de nog jonge sporters, maar denk hierbij ook aan ongewenst gedrag tussen de kinderen onderling of tussen volwassenen onderling. Iedereen heeft recht op een veilig sportklimaat, of je nu als kind plezier wil beleven aan het zwemmen bij de vereniging, of je als lesgever of vrijwilliger actief bent. Het bestuur is verantwoordelijk voor het veilige klimaat binnen de vereniging, binnen de NRB bijgestaan door twee vertrouwenscontactpersonen. Een vertrouwenscontactpersoon is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, pesten en of seksuele intimidatie en die hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon zal ervoor zorgen dat, indien nodig, er wordt doorverwezen naar de juiste hulpverlener. Daarnaast adviseert de vertrouwenscontactpersoon het bestuur over de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op wangedrag, pesten en of misbruik zoveel mogelijk te verkleinen. De taken van een vertrouwenscontactpersoon liggen vooral op procedureel adviserend vlak.

Een aantal voorbeelden van taken zijn: Eerste opvang/aanspreekpunt: de VCP is er voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. Doorverwijzen: de VCP verwijst de klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC/NSF vertrouwenspersoon en/of –adviseur, klacht/-tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners. Preventieactiviteiten: de VCP adviseert het bestuur om beleid te ontwikkelen en ziet er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Zo zal het thema een terugkerend agendapunt van het bestuur zijn.

De Nijmeegse Reddingsbrigade kent de volgende vertrouwenscontactpersonen.

Dini Spijkers

Han Heuzen 06-374 349 11

Ook bestaat er de mogelijkheid om contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. Iedereen kan hier vertrouwd, met iemand van buitenaf, praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken dan wel om advies vragen. Het Vertrouwenspunt Sport is bedoeld voor éénmalige en kortdurende ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp.

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport.

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via: Telefoon: 0900-202 55 90 (€ 0,10 per minuut) E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl